Aktiivisesti oppia yhteiskunnasta: Yhteiskuntasimulaattori ja OPS2016

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilas on aktiivinen toimija, joka asettaa tavoitteita ja ratkaisee ongelmia. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden, opettajan ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Oppimiseen kuuluu oppimisprosessien reflektointi, ja oppiminen pohjautuu oppilaan aiempiin tietoihin.

Yhteiskuntasimulaattori on valmiiksi suunniteltu oppitunti, joka perustuu ymmärrykseen aktiivisesta oppimisesta. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan tieto ei siirry opettajalta oppilaalle, vaan oppilas rakentaa eli konstruoi sen itse uudelleen. Kun oppiminen tapahtuu oppilaan oman ongelmanratkaisunsa kautta, opittu asia kytkeytyy vahvemmin muihin asiayhteyksiin oppilaan ympäristössä.

Yhteiskuntasimulaattorissa valta on oppilailla. Heidän eteensä asetetaan aitoja yhteiskunnallisia ongelmia, joihin ei ole olemassa oikeita vastauksia. Oman näkökulman etsimiseksi tarjotaan fakta- ja tilastotietoa aiheesta. Yhteiskunnan monimuotoisuuden havainnollistamiseksi päätösten seuraukset heijastuvat roolihahmoon, joka todennäköisesti on erilaisessa elämäntilanteessa kuin oppilas itse.

Yhteiskuntasimulaattorin ovat suunnitelleet yhteiskuntapolitiikan, pelisuunnittelun ja opettamisen ammattilaiset. Se on erinomainen apuväline opettajille uuden opetussuunnitelman ja aktiivisen oppimiskäsityksen hengessä. Valmiiksi suunniteltu ja testattu ”avaimet käteen” -paketti, josta riittää pelattavaa, pohdittavaa ja keskusteltavaa monelle oppitunnille!

 

Lähteet:

Ilomäki-Keisala: OPS2016 – oppiminen ja opiskelu muutoksessa

Konstruktivistinen oppiminen