Pelin esittely

Larpaten ymmärrystä yhteiskunnasta

Yhteiskuntasimulaattori on yläkouluihin, lukioille ja ammatillisiin oppilaitoksiin suunnattu oppimispeli, jonka tarkoituksena on herättää luokassa keskustelua ja lisätä ymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta, äänestämisestä ja yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta.

Pelin tarkoituksena on osoittaa nuorille, että heidän äänellään on merkitystä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu kaikille. Pelin aikana päästään äänestämään monista ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja niiden seurauksia simuloidaan yhdessä. Samalla nuoret pääsevät kokeilemaan elämää erilaisten ihmisten saappaissa. Minkälaisen yhteiskunnan te luotte?

Miten peliä pelataan?

Jokaiselle pelaajalle jaetaan henkilöhahmokortti, joka toimii roolihahmona pelin ajan. Roolihahmokortteja tulee pelin mukana 40 kappaletta, eli peliä on mahdollista pelata suuressakin ryhmässä. Roolikortissa on tiedot hahmon nimestä, iästä, sukupuolesta ja asuinpaikasta. Lisäksi kerrotaan perhesuhteista, koulutuksesta, ammatista, tuloista ja muita tietoja, esimerkiksi terveydestä tai harrastuksista. Pelin kannalta tärkeitä ovat etenkin perhesuhteet, tulot ja koulutus. Jokaiselle roolihahmolle on merkitty aloituskohta peliasteikolla, joka määräytyy tulojen ja koulutuksen mukaan.joosua

Osallistujille esitetään kysymyksiä, joista he äänestävät oman mielipiteensä mukaan. Ennen kysymystä aihetta taustoitetaan esimerkiksi tilastojen avulla.Äänestys päivähoito

Äänestäminen tapahtuu nostamalla peliin kuuluva äänestyskortti ilmaan. Eniten ääniä saanut vaihtoehto voittaa.

Äänestyksen jälkeen pelaajille esitetään äänestystuloksen vaikutuksia eri yhteiskunnan jäseniin. Jokaisella päätöksellä on seurauksia roolihahmoille, ja äänestystuloksen selvittyä pelaajat liikkuvat ”yhteiskunnan portailla” roolihahmon tietojen mukaisesti.

Pelissä ei ole voittajia tai häviäjiä, vaan siinä esitetään pieni leikkaus jatkuvasti elävästä ja muuttuvasta yhteiskunnasta. Pelin lopuksi ja sen aikana osallistujat keskustelevat kysymysten kautta pelin kulusta, roolihahmojensa liikkumisesta ja yleisesti eriarvoisuudesta ja hyvinvoinnin jakautumisesta. Lopputuloksena nuoret saavat aineksia vaikuttamiseen ja heitä herätellään mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Ole rohkeasti yhteydessä, jos et löydä etsimääsi!