Pelin monet käyttömahdollisuudet

Yhteiskuntasimulaattori sopii yhteiskuntaopin lisäksi myös muihin oppiaineisiin. Esimerkiksi terveystietoon käyvät hyvin terveyteen liittyvät kysymykset, äidinkielen tunnilla pelin aiheita voi käyttää ainekirjoituksen virittäjänä tai historian tunneilla voidaan pelata pelistä esimerkiksi versiota, jossa naiset eivät saa äänestää, tai käydä pelin avulla läpi hyvinvointivaltion rakentamista.

Peli on pääasiassa suunnattu yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin, mutta opettaja voi haluamallaan tavalla yhdistää pelin muihin oppisisältöihin, ja peli sopii siis hyvin hieman yksinkertaistettuna kuudesluokkalaisille, tai monimutkaisempiin teemoihin yhdistettynä myös ammattikorkeakouluun.

Pelin perusversiossa pelaajat äänestävät omana itsenään, ja äänestystuloksen vaikutukset heijastuvat heidän roolihahmoonsa. Astetta haastavamman pelistä saa, kun pelaajat äänestävät roolihahmonaan. Roolihahmot voivat myös keskustella äänestyksistä keskenään ja muodostaa liittoutumia, jolloin syntyy ymmärrystä poliittisesta keskustelusta.

Peliin kuuluu 40 tyylikästä ja viimeisteltyä roolihahmokorttia, jotka edustavat erilaisia suomalaisia. Kortteihin on merkitty hahmoista tietoja tulojen, koulutuksen, ammatin, perheen ja esimerkiksi terveyden ja harrastusten osalta. Roolikortteja yksin on mahdollista hyödyntää monipuolisesti eri aineiden opetuksessa.

Peliä on siis mahdollista pelata paitsi erikseen koulun kaikkien ryhmien kanssa, myös useammalla eri tavalla yhdessä ryhmässä. Peli on toisaalta valmiiksi suunniteltu, tutkimukseen ja tilastoihin perustuva oppitunti, toisaalta opettajan on mahdollista muokata pelistä käytettävääkseen juuri niitä osioita, jotka sille kohtaa kurssi soveltuvat.