Pelin sisältö: äänestykset ja tietoiskut

Yhteiskuntasimulaattorissa on vuonna 2016 seitsemän äänestystä ja viisi tietoiskua. Opettaja voi valita oppitunneille haluamansa äänestykset ja tietoiskut. Kokonaisuudessaan pelin pituus on noin 1,5 tuntia, mutta vähentämällä äänestysten määrää (esimerkiksi vain yksi perheeseen liittyvä), pelin kesto lyhenee. On hyvä jättää tilaa keskustelulle. Äänestysten aiheet ovat:

 • Perhe
  Päivähoito: Mikä on paras tapa järjestää päivähoito?
  Lapsilisä: Mikä tulisi olla lapsilisän maksutapa?
  Perhevapaat: Miten perhevapaat tulisi järjestää?
 • Peruskoulu ja opiskelu
  Ruokatauko: Tulisiko kouluruokailu lopettaa?
 • Terveys
  Alkoholi: Pitäisikö alkoholiveroa korottaa vai alentaa eli pitäisikö alkoholin hintaa nostaa vai laskea?
  Tupakointi: Onko savuttomuus oikea tie?
 • Työ
  Entä jos työntekijä sairastaa?: Tulisiko ensimmäisen sairauslomapäivän olla palkaton ja kahden seuraavan sairauslomaviikon palkan 80 prosenttia normaalipalkasta?

Tietoiskut ovat:

 • Yksin asuminen
 • Koulutustason periytyminen
 • Joskus elämä vain yllättää: sairastuminen
 • Säännöllinen liikunta
 • Turvallisuus

Loppuyhteenvedossa on ensin kysymyksiä esitettäväksi heti pelin jälkeen tai kotitehtäviksi ja keskusteltaviksi seuraavilla tunneilla. Sen lisäksi esitetään tietoa verovarojen käytöstä, sosiaali- ja terveysmenoista, tuloeroista ja hyvinvointivaltiosta. Yhteiskuntasimulaattori on yhteiskuntapolitiikan asiantuntijoiden tekemä, ja sillä täydentää ja korvata yhteiskuntaopin oppisisältöjä.